Strona główna

W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w:

SECON 2019
XXXV KONFERENCJI ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I ENERGETYKI
STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

która odbędzie się w Warszawie w dniach 25 – 26 kwietnia 2019r.

Cele i zakres tematyczny konferencji

Konferencja SECON, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych przez studentów i młodych pracowników nauki pracach i obszarach elektroniki, energetyki i technik informacyjnych oraz osiąganych przez nich rezultatach. Sprzyja integracji środowiska studentów i młodych pracowników nauki uczelni krajowych. Stwarza możliwość promowania prac, dając wszystkim uczestnikom satysfakcję i motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania zainteresowań zawodowych i naukowych.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Elektroenergetyka,
 • Elektronika,
 • Kompatybilność elektromagnetyczna,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i analizy układów elektronicznych,
 • Maszyny i urządzenia w energetyce,
 • Metrologia wspomagana komputerowo,
 • Optoelektronika,
 • Systemy informacyjno-pomiarowe,
 • Systemy radarowe,
 • Systemy radioelektroniczne,
 • Systemy telekomunikacyjne,
 • Techniki informacyjne,
 • Zarządzanie w telekomunikacji,
 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń,
 • IOT (ang. Internet of Things).