Komitet programowy konferencji

 1. gen. bryg. dr hab. inż. SZCZUREK Tadeusz, prof. WAT – J. M. Rektor WAT, Honorowy Przewodniczący Komitetu Programowego
 2. prof. dr hab. inż. DOBROWOLSKI Andrzej – Dziekan Wydziału Elektroniki, Przewodniczący Komitetu Programowego
 3. doc. dr nw. inż. BAJDA Artur
 4. ppłk dr inż. BEDNARCZYK Mariusz
 5. mgr inż. BERCZYŃSKI Robert
 6. mgr inż. BIAŁEK Rafał
 7. ppłk dr inż. BUGAJ Jarosław
 8. mgr inż. CHMIELIŃSKA Jolanta
 9. por. mgr inż. CIOŁEK Michał
 10. ppłk dr inż. CZOPIK Grzegorz
 11. mjr dr inż. CZYŻEWSKI Mirosław
 12. dr inż. JACHNA Zbigniew
 13. płk rez. dr hab. inż. KANIEWSKI Piotr, prof. WAT
 14. płk rez. dr inż. KOCAŃDA Wojciech
 15. dr inż. KONATOWSKI Stanisław
 16. dr inż. KWIATKOWSKI Paweł
 17. dr hab. inż. LASKOWSKI Dariusz, prof. WAT
 18. prof. dr hab. inż. MODELSKI Józef
 19. dr inż. NOWOSIELSKI Leszek
 20. dr hab. inż. PASTERNAK Mateusz, prof. WAT
 21. mgr inż. PAZIEWSKI Piotr
 22. płk dr hab. inż. PIOTROWSKI Zbigniew, prof. WAT
 23. mgr inż. SIECZKOWSKI Krzysztof
 24. płk dr inż. SŁOWIK Adam
 25. ppłk dr inż. SONDEJ Tadeusz
 26. dr inż. SUPRONIUK Marek
 27. dr hab. inż. WATRAL Zbigniew, prof. WAT
 28. dr inż. WIŚNIOS Michał