Dla autorów

Organizatorzy konferencji SECON zapraszają do zgłaszania artykułów prezentujących nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Referaty muszą być zgodne z szablonem

Zgłaszanie referatów

Artykuły należy zgłaszać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony WWW i formularza rejestracji uczestnika.

Prezentacja

  • Szablon prezentacji będzie dostępny wkrótce.