Komitet organizacyjny konferencji

Pierwszy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

PERKA Bogdan

Drugi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

ROLIŃSKI Karol

Członkowie Komitetu Organizacyjnego 

BERCZYŃSKI Robert
KARAŚ Aleksandra
KUŁAKOWSKI Maksymilian
SKUZA Aleksandra