Komitet organizacyjny konferencji

Pierwszy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

por. mgr inż. CIOŁEK Michał

Drugi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

inż. ROLIŃSKI Karol

Członkowie Komitetu Organizacyjnego 

inż. GÓRNIAK Tomasz
JĘDRUSZEK Joanna
inż. KARAŚ Aleksandra
inż. KOWALSKI Piotr
inż. LIS Szymon
inż. ŁUKASIK Patryk
OBRĘBSKI Jakub
mgr inż. PAZIEWSKI Piotr
sierż. pchor. inż. PERS Tomasz
inż. POWICHROWSKI Aleksander
inż. STEC Olga
WOLAK Robert