Ważne daty

1. Termin rejestracji i nadesłania jedno-stronicowych streszczeń:

od 25 lutego 2019 r. do 26 marca 2019 r.
08 kwietnia 2019 r.

2. Termin akceptacji nadesłanych referatów na konferencję:

8 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.

3. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:

12 kwietnia 2019 r.

4. Termin nadesłania referatów na konferencję:

12 kwietnia 2019 r.
15 kwietnia 2019 r.