Organizatorzy

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJKOŁO NAUKOWE ELEKTRONIKÓW
KOŁO NAUKOWE ENERGETYKÓW


Honorowy przewodniczący komitetu programowego


JM REKTOR-KOMENDANT
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT

Partnerzy

Honorowy Partner Konferencji